Artikelen van Anouk Bisseling

Van Wet  STROOM naar Wet VET

Van Wet STROOM naar Wet VET

Medio vorig jaar publiceerde mijn collega, energierecht advocaat Maarten Kole, over de indiening van het wetsvoorstel houdende de regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet). Doel van dit wetsvoorstel is, kort samengevat, de Elekticiteitswet 1998 en de ... Lees verder

Stappenplan registratie van een net

Stappenplan registratie van een net

In de kabelarresten uit 2003 heeft de Hoge Raad bepaald dat kabels en leidingen onroerend zijn. Naar aanleiding van deze arresten is aan artikel 5:20 BW een nieuw artikellid toegevoegd. Artikel 5:20 lid 2 BW bepaalt dat de bevoegd eigenaar of diens rechtsopvolger eigenaar is van een net, bestaande uit ... Lees verder

Eigendom van een net

Eigendom van een net

In de kabelarresten uit 2003 heeft de Hoge Raad bepaald dat kabels en leidingen onroerend zijn. Naar aanleiding van deze arresten is aan artikel 5:20 BW een nieuw artikellid toegevoegd. Artikel 5:20 lid 2 BW bepaalt wie de eigenaar van een net, bestaande uit kabels of leidingen die bestemd zijn ... Lees verder

Klic-melding versus registratie van netwerken

Klic-melding versus registratie van netwerken

In de praktijk blijkt er nog wel eens verwarring te bestaan over de klic-melding en de registratie van netwerken. Beide zaken gaan over kabels en leidingen en worden verwerkt bij het Kadaster, maar meer overeenkomsten zijn er niet. Op grond van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (afgekort de WION, ook ... Lees verder

Voorlopig energielabel voor huiseigenaren in januari 2015

Voorlopig energielabel voor huiseigenaren in januari 2015

Per 1 januari 2015 zal de huiseigenaar die nog geen energielabel heeft er ook aan moeten geloven. Begin januari van komend jaar zal een huiseigenaar een brief ontvangen waarin hij op de hoogte wordt gebracht over een voorlopig energielabel die hij krijgt toebedeeld. Dit energielabel zal definitief moeten zijn op ... Lees verder

Vereenvoudiging energielabel (EPBD)

Vereenvoudiging energielabel (EPBD)

Op 20 november 2012 is het wetsvoorstel “Kenbaarheid energieprestatie gebouwen” door de Tweede Kamer verworpen. Op grond van dit voorstel mag een notaris vanaf 2013 de akte van levering van een gebouw niet passeren zolang een energielabel ontbreekt. Reden voor de verwerping is voornamelijk de sanctie (dienstweigering door de notaris) ... Lees verder

Tweede Kamer stemt tegen verplicht energielabel

Tweede Kamer stemt tegen verplicht energielabel

De Tweede Kamer heeft niet ingestemd met het verplichte energielabel bij verkoop van woningen. Ook na 1 januari kan de notaris de leveringsakte van gebouwen zonder energielabel passeren. Eerder berichtten wij u al over dit wetsvoorstel en de behandeling hiervan. In het wetsvoorstel was bepaald dat er een sanctie zou ... Lees verder

Naar boven scrollen