Kabel- en leidingschade – dekking onder de CAR-verzekering

Kabel- en leidingschade – dekking onder de CAR-verzekering

Op 15 maart 2016 heeft het gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan over de dekking van een leidingschade onder de polis van een CAR-verzekering en over het beroep van de CAR-verzekeraar op dekkingsuitsluiting.Het gerechtshof Amsterdam heeft daarbij onder meer geoordeeld dat de dekkingsuitsluiting tegenstrijdig is met de overige inhoud van de ... Lees verder

Warmtepompen vallen onder de Warmtewet

Warmtepompen vallen onder de Warmtewet

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft zich tot op heden op het standpunt gesteld dat levering van ‘warmte’ via warmtepompen niet onder de Warmtewet valt. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 22 februari 2016 beslist dat een dergelijk systeem wel onder de Warmtewet valt. Warmtepompen Bij ... Lees verder

Warmtepompen vallen onder de Warmtewet

Warmtepompen vallen onder de Warmtewet

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft zich tot op heden op het standpunt gesteld dat levering van ‘warmte’ via warmtepompen niet onder de Warmtewet valt. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 22 februari 2016 beslist dat een dergelijk systeem wel onder de Warmtewet valt. Warmtepompen Bij ... Lees verder

Energieprestatievergoeding: de stand van zaken

Energieprestatievergoeding: de stand van zaken

Op 19 januari 2016 heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Energieprestatievergoeding, afgekort EPV. Doel van het wetsvoorstel is het stimuleren van verhuurders tot energiebesparing door het realiseren van ‘nul-op-de-meter’ woningen. Om dit doel te bereiken krijgen verhuurders en huurders de mogelijkheid om een energieprestatievergoeding overeen ... Lees verder

Prejudiciële vraag inzake recht om woning binnen te treden

Prejudiciële vraag inzake recht om woning binnen te treden

In mijn artikel van 1 juli 2014 ben ik ingegaan op de problemen waar netbeheerders en andere nutsbedrijven tegenaan lopen indien zij tot afsluiting van een aansluiting in een woning willen overgaan. Alleen specifiek in de wet genoemde personen zijn gerechtigd een woning binnen te treden. Netbeheerders en andere nutsbedrijven hebben ... Lees verder

Kabel- en leidingschade; de compensatievergoeding energie en de komende compensatievergoeding elektronische communicatie

Kabel- en leidingschade; de compensatievergoeding energie en de komende compensatievergoeding elektronische communicatie

Een netbeheerder is gehouden om na een storing aan haar netwerk van meer dan vier uur haar afnemers financieel te compenseren. Deze compensatievergoeding is schade van de netbeheerder die zij kan verhalen. Een dergelijke compensatieregeling is op dit moment in de maak op het terrein van elektronische communicatie. De Telecommunicatiewet ... Lees verder

Netbeheerder aansprakelijk, ondanks dat CBb daarna ‘om’ gaat

Netbeheerder aansprakelijk, ondanks dat CBb daarna ‘om’ gaat

Op 26 juni 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat netbeheerder Delta onrechtmatig jegens een exploitant van windenergie heeft gehandeld. Delta had een offerte uitgebracht, die volgens een onherroepelijk geworden NMa-besluit (thans ACM) in strijd zou zijn met de Elektriciteitswet 1998 (E-wet). Deze onrechtmatige daad dient naar het oordeel van ... Lees verder

Vonnis tegen NAM: geen juridische aardbeving.

Vonnis tegen NAM: geen juridische aardbeving.

Op 2 september jl. wees de rechtbank Noord-Nederland een uitspraak waarover de volgende dag de kranten vol stonden: NAM moet waardevermindering van huizen in Groningen vergoeden, ook als er nog geen sprake is van fysieke schade of als de woning nog niet is verkocht.  Krantenkoppen spreken van een “dure nederlaag” ... Lees verder

Naar boven scrollen