Verplicht energielabel nieuwbouw half jaar uitgesteld

Verplicht energielabel nieuwbouw half jaar uitgesteld

De introductie van het energielabel voor nieuwbouw wordt met een half jaar uitgesteld. Dit betekent dat niet per 1 januari 2013, maar per 1 juli 2013 een nieuw gebouw of woning van een energielabel voorzien moet zijn. De Tweede Kamer is nog verdeeld over de exacte uitwerking van het wetsvoorstel ... Lees verder

Startschot gegeven voor implementatietraject energielabel nieuwbouw

Startschot gegeven voor implementatietraject energielabel nieuwbouw

Het Lente-akkoord en Agentschap NL hebben tijdens een startbijeenkomst een implementatietraject voor het energielabel nieuwbouw gelanceerd. De komende zes maanden wordt in een aantal projecten getest hoe de nieuwe werkwijzen en methoden in de praktijk uitpakken. Vanaf 1 januari 2013 zijn alle Europese lidstaten verplicht om het energielabel nieuwbouw in ... Lees verder

Zonne-energie en woningcorporaties, businessplan Zonnig Huren

Zonne-energie en woningcorporaties, businessplan Zonnig Huren

Zonne-energie om de energielasten van huurders te verlagen. Met dit doel voor ogen zijn Aedes, 31 woningcorporaties,  AgentschapNL en adviesbureau Atrivé een onderzoek naar het grootschalig gebruik van zonnepanelen op huurwoningen gestart.  Dit onderzoek heeft geresulteerd in het businessplan Zonnig Huren. Aanleiding De stijgende elektriciteitsprijzen en de dalende prijzen van ... Lees verder

Asbestdaken woningcorporaties via Green Deal vervangen door zonnepanelen

Asbestdaken woningcorporaties via Green Deal vervangen door zonnepanelen

Door een Green Deal die Aedes met staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu en minister Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie heeft afgesloten, wordt het binnenkort voor woningcorporaties aantrekkelijker en gemakkelijker om asbestdaken van woningen te vervangen door daken met zonnepanelen. Fiscaal aantrekkelijk De overheid streeft ernaar dat in 2024 ... Lees verder

Salderingsgrens vervalt voor vereniging van eigenaren

Salderingsgrens vervalt voor vereniging van eigenaren

Minister Verhagen wil in de eerste helft van 2012 de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) aanpassen, zodat verenigingen van eigenaren onbeperkt kunnen salderen over de gemeenschappelijke elektriciteitsaansluiting. Salderen Op grond van artikel 31c E-wet kan een afnemer de elektriciteit die hij zelf invoedt op het net, verrekenen (salderen) met de elektriciteit die ... Lees verder

Naar boven scrollen